Biologija

Laboratorijsko in experimentalno delo sta nepogrešljivi sestavini sodobnega pouka biologije. Z njima lahko podkrepimo znanje, pridobljeno iz učbenikov, s konkretnimi predstavitvami o objektih in življenskih procesih.
Spletna cena: 15,00 EUR
z 9,5 % DDV
Campbell, Reece - Biologija 1 (ISBN: 978-3-7086-0569-2)
Učbenik za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol je prevod in priredba mednarodno priznanega učbenika za biologijo Campbell - Biology.
Spletna cena: 18,40 EUR
z 9,5 % DDV
Campbell, Reece - Biologija 2 (ISBN: 978-3-7086-0640-8)
Biologija 2 je učbenik, ki obravnava sklop Zgradba in delovanje organizmov iz obveznega programa v učnem načrtu za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. Za lažje razumevanje pomena prilagoditev, ki jih omogočata določena zgradba in delovanje organov pri različnih skupinah organizmov, je v uvodu jedrnato predstavljen tudi razvoj življenja na Zemlji. Učbenik brez nepotrebnih podrobnosti razlaga, kako je pri organizmih delovanje organov nujno povezano z njihovo zgradbo in kako organizmu njegova zgradba omogoča, da preživi v določenih življenjskih razmerah.
Spletna cena: 23,60 EUR
z 9,5 % DDV
Campbell, Reece - Biologija 3 (ISBN: 978-3-7086-0657-6)
Zgradba in delovanje ekosistema, učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole.
Spletna cena: 20,50 EUR
z 9,5 % DDV
Campbell, Reece - Biologija 4 (matura) (ISBN: 978-3-7086-0810-5)
Učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole. Učbenik je prevod in priredba mednarodno priznanega učbenika za biologijo, avtorjev Neila A. Campbella, Jane B. Reece in drugih strokovnjakov, založbe Pearson.
Spletna cena: 20,50 EUR
z 9,5 % DDV
Praktično in terensko delo sta pri spoznavanju živega, narave in življenskih okolij načina, ki posameniku omogočata neposredno, predvsem pa izkustveno učenje v konkretnem okolju.
Spletna cena: 15,00 EUR
z 9,5 % DDV
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH