Campbell, Reece - Biologija 1

Campbell, Reece - Biologija 1
ISBN: 978-3-7086-0569-2
Spletna cena: 18,40 EUR
z 5 % DDV
Količina: 

za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol je:

  • prevod in priredba mednarodno priznanega učbenika za biologijo, avtorjev Neila A. Campbella , Jane B. Reece in drugih strokovnjakov, založbe Pearson,
  • prirejen in dopolnjen po slovenskem učnem načrtu za biologijo.
  • Učbenik za 1. letnik je prva izdaja v vertikali učbenikov za 2. in 3. letnik ter maturo.
  • Vse teme po učnem načrtu za biologijo bodo obravnavane celostno in sicer po posameznih letnikih, dopolnilne teme oz. teme, ki jih učni načrt predvideva za obravnavo na maturi, pa bodo zbrane v maturitetnem učnem gradivu.

 

Učbenik sestavljajo 4 ENOTE: 1 Biologija je znanost o življenju, 2 Celica, 3 Genetika in 4 Presnova

V uvodnem motivacijskem besedilu – izhodišču – so predstavljena vprašanja, na katere poglavje odgovori.

Vsako od 10 poglavij je predstavljeno v 3 do 6 glavnih temah, kar omogoča vpogled v celotno sliko in hkrati v podrobnosti. Razlaga je zasnovana tako, da predstavi glavne koncepte v sodobni biologiji. Glavne teme so naslovi podpoglavij.

Na koncu vsakega poglavja se razumevanje lahko preveri z vprašanji v rubriki Ponovno premisli. Vprašanja spodbujajo k povezovanju pojmov v miselne koncepte in uporabi pridobljenega znanja.

Ob koncu poglavja so nanizane razlage novih pojmov, ki so označeni s številkami v besedilu.

Velika prednost novega učbenika za biologijo je kakovostno, bogato in nazorno slikovno gradivo, ki dopolnjuje besedilo.

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH