Campbell, Reece - Biologija 2

Campbell, Reece - Biologija 2
ISBN: 978-3-7086-0640-8
Spletna cena: 23,60 EUR
z 5 % DDV
Količina: 

Biologija 2 je učbenik, ki obravnava sklop Zgradba in delovanje organizmov iz obveznega programa v učnem načrtu za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. Za lažje razumevanje pomena prilagoditev, ki jih omogočata določena zgradba in delovanje organov pri različnih skupinah organizmov, je v uvodu jedrnato predstavljen tudi razvoj življenja na Zemlji. Učbenik brez nepotrebnih podrobnosti razlaga, kako je pri organizmih delovanje organov nujno povezano z njihovo zgradbo in kako organizmu njegova zgradba omogoča, da preživi v določenih življenjskih razmerah.

Učbenik se osredotoča na danes živeče mnogocelične rastline in živali, vključno s človekom. Predstavlja jih kot usklajeno delujoče biološke sisteme, temelječe na zgradbi in delovanju celic, ki sestavljajo mnogocelični organizem. Sodobni organizmi so le prehodna oblika med preteklimi in prihodnjimi bitji in rezultat dolgotrajnega razvoja s prilagajanjem okolju, ki se nikoli ne konča.

Novi učbenik vsebinsko nadgrajuje učbenik Biologija 1 – ZGRADBA IN DELOVANJE CELICE.

Vsebuje celovit pregled zgradbe in delovanja organizmov od enoceličarjev do človeka, od rastlin do živali.

Pripravljen je po novem učnem načrtu za biologijo ter prirejen po najnovejši 9. izdaji mednarodno priznanega učbenika za biologijo avtorjev N. A. Campbella, J. B.Reece in sodelavcev.

Učbenik sestavlja pet enot: Raznolikost in prilagajanje, Razmnoževanje in razvoj osebkov, Sprejemanje snovi in energije, Vzdrževanje stabilnega notranjega okolja in Odzivanje na vplive okolja.

 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH